ရယ္ရႊင္ျပဳံးတုံ႔ မျပဳံးတုံ႔Getty Images မွာ ေတြ႔တ့ဲ ပုံပါ။
ဘာရယ္လုိ႔မဟုတ္ဘူး၊ ၾကည့္ေကာင္းလုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ဘေလာ့မွာ တင္လုိက္တာပါ။
ေဖ့ဘုတ္မွာေတာ့ မတင္ေတာ့ဘူး။ ဒီေန႔ သုိ႔မဟုတ္ မနက္ဖန္ အလုိလုိ တက္လာလိမ့္မယ္။ ဘေလာ့နဲ႔ေဖ့ဘုတ္ကုိ ခ်ိတ္ထားတယ္။

(ျဖည့္စြက္ခ်က္ - ဘေလာ့နဲ႔ခ်ိတ္တာကုိ မလုပ္ေပးေတာ့ဘူး တ့ဲ။ ေဖ့ဘုတ္ http://www.facebook.com/help/?faq=206051139465982#My-blog-isn%27t-importing-to-Facebook. မွာ ေရးထားတယ္။ အင္း - ဒီေကာင္ေတြ ည့ံလုိက္တာ)

Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra poses for photo before a Gala dinner during the 4th Greater Mekong Subregion (GMS) Summit in Myanmar's capital Naypyidaw on December 19, 2011.

Comments

Popular Posts