ဆယ္သိန္းရနုိင္တ့ဲ လုိဂုိ?


အာဆီယံဥကၠ႒လုိဂုိ တ့ဲ။ ဖိတ္ေခၚေနပါျပီ။ အေရြးခံရရင္ ဆယ္သိန္း ဆုိပဲ။
အေပၚက လုိဂုိ အေရြးခံရမယ္ ထင္လား။
ထင္ရင္ ပုိ႔လုိက္ပါ။
အေရြးခံရရင္ ဆယ္သိန္း သြားယူေပေတာ့ း)

ကာတြန္းဟန္ေလးရဲ႕ လက္ရာတခုကုိ မွီးျပီး အခုပဲ ဖန္တီးလုိက္ပါတယ္ း)


Comments

pandora said…
ေနာက္စရာလား.. တုိင္ေျပာမယ္

Popular Posts