ရာသီဥတုကလည္း ပူလုိက္တာ

ပူသည္၊
တကယ္ ပူသည္၊
အလြန္ ပူသည္၊
တကယ့္ကုိ အလြန္ပူသည္

အင္း ... ဘယ္လုိ စာဖဲြ႔ရပါ့။


အပူသက္သာလုိ သက္သာျငား က်ေနာ့္ဆရာပုံကုိ ဒက္စေတာ့မွာ တင္ထားလုိက္တယ္ း)


Comments

Nyi Pu said…
ေရေလာင္းလိုက္ေလ ဒီမွာလဲ အလြန္ပူ

Popular Posts