ဒီမနက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ကျမင္ကြင္း


ဒီမနက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ကျမင္ကြင္း။

ေစ်းကားႀကီးေရွ႕ဘီးနားကပ္ျပီး ဝိတ္ေလွ်ာ့ေနတာကုိ ရုိက္ထားတာ။

သူက အဲဒီနားမွာ အၿမဲတမ္း အလွဴခံေနတာပဲ။ ဆူးေလတ၀ုိက္ အခေပးအိမ္သာ ဘယ္နားရိွလဲ ဆုိတာ မသိဘူးလား - အင္း.... မသိလုိ႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  

 
ေစ်းကားႀကီးကလည္း အဲဒီနား အၿမဲတမ္း ေစ်းေရာင္းေနတာပဲ။
ဘာေတြေရာင္းသလဲ ဆုိေတာ့ စားေသာက္ကုန္ေတြပါ။ သစ္သီးမ်ဳိးစုံလည္း ေရာင္းတယ္။ ဒီမနက္ေရာင္းတ့ဲထဲ ကြ်ဲေကာသီး ပါတယ္။ အခြံခြာရမွာ ပ်င္းလုိ႔ ၀ယ္မစားခ့ဲဘူး။

ဒါပါပဲ။
ဒီမနက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ကျမင္ကြင္းအေၾကာင္း ေျပာျပျခင္းပါ။


Comments

NSA said…
ဘုန္းႀကီးႀကီးပဲ :(
kk said…
ဘုန္းၾကီး တန္မဲ့.. ခုလုိ လူပုံအလယ္ အေပါ့စြန္႕တာ.. သာသနာေတာ္ရဲ႕ သိကၡာ ကုိ နိမ့္က်ေအာင္ လုပ္တာဘဲ..။ အျခားဘာသာ၀င္ ေတြက ဘယ္လုိဆုိမလဲ..။ ဘုန္းၾကီးအစစ္ေကာ ဟုတ္ပါ့မလား..။

ရြံဖုိ႕ေကာင္းတယ္။

Popular Posts