စကားေျပာတ့ဲ ဂဏန္းမ်ား


ဂဏန္းေတြက စကားေျပာတတ္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။


ဒီညီအစ္ကုိႏွစ္ဦးရဲ႕ ဂဏန္းေတြကလည္း စကား ေတာ္ေတာ္ေျပာေနပါတယ္။

109, 110  ဆုိတ့ဲဂဏန္းေတြက ဘာကုိဆုိလုိသလဲ၊  ဘာကုိေျပာတာလဲ  သိရေအာင္ အၾကားအျမင္မ်ားတ့ဲ သတင္းရပ္ကြက္ကုိ ေမးၾကည့္ရပါဦးမယ္။

သူတုိ႔က ဒီနံပါတ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ေရြးထားၾကတာလဲ ဆုိတာကလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။

Comments

Htet Khung Linn said…
၁၀၉ က ဖြခ်င္တယ္။ ၁၁၀ ကေတာ့ ခ်ခ်င္တယ္
kk said…
အရင္ကေတာ့ အလုပ္အကုိင္မရွိ လမ္းေပၚကေလကေခ် ေရွာက္သြားေနတတ္သူ ေတြကုိ ဆုိလုိတယ္။

အခုေတာ့လည္း အလုပ္မရွိအကုိင္မရွိ အင္တာနက္ေပၚ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတဲ့ ဂ်ေလဘီေတြ ကုိ ညႊန္းတာျဖစ္မွာေပါ့။

Popular Posts