PM

(Tuesday, January 27, 2009 ရက္ေန႔က http://www.crazyvilla.co.cc မွာ တင္ခ့ဲတ့ဲစာဗ်ာ။ အခု ဦးသိန္းစိန္က နယူးေယာက္သြားမယ္ဆုိတာ ၾကားေတာ့ နည္းနည္းတုိက္ဆုိင္တာနဲ႔ ေကာ္ပီကူးျပီး ဒီမွာ တင္လုိက္တာ။ က်ေနာ္က အဲဒီ ဘေလာ့ဂ္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ PM အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရျပီး မၾကာခင္ ဒီစာကုိ ေရးလုိက္တာပါ။ အဲဒီဘေလာ့ဂ္ ေရာက္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား ၀န္ႀကီးေပါင္းစုံကုိ ေတြ႔ရမယ္။

အဲဒီဘေလာ့ဂ္ကုိ ေရာက္ဖူးျပီးမွ ဒီစာကုိ ဖတ္သင့္ပါတယ္း)


နာမည္ေျပာင္းျခင္း
အခန္း (၁)
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔က PM ဟုေခၚၾကသည္။

အခန္း (၂)
ျမန္မာတုိ႔ကား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ သိန္းစိန္ဟု ေခၚေလသည္။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တန္ဘုိး ပုိမုိတက္ေစရန္ သန္းစိန္ဟု အမည္ေျပာင္းေတာ့မည္ဟူ၏။
ဤသတင္း မမွားပါက မၾကာမီ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေၾကာ္ျငာတခု ပါလာဖြယ္ ရိွသည္။

အမည္ေျပာင္းျခင္းဦးေသာင္းစိန္ ၏ သားႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အား
ယေန႔မွစ၍ ဦးသန္းစိန္ဟု ေခၚပါရန္။

ပုံ (ဦးသိန္းစိန္)


လူသိနည္းေသာ အခ်က္တခုရိွသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က "ဦးကုေဋစိန္"ဟူေသာ အမည္သုိ႔ ေျပာင္းလုိသည္၊ ပုိ၍ပုိ၍ တန္ဖုိးရိွေသာ ထုိအမည္ကုိ လြန္စြာ ႏွစ္သက္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအမည္ကုိ ယူမည္မဟုတ္ဟု ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ညည္းတြားသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္က "တာ့တလင္းဂ်ိတ္" ဟု အသံထြက္ေသာ ဋသံလ်င္းခ်ိတ္ (ဋ) ကုိ မေရးတတ္ေသာေၾကာင့္ ဟူ၏။

ထုိသုိ႔ေသာ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းတခု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တြင္ ရိွေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေရးျဖစ္သျဖင့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ခ့ဲသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ကန္႔ကြက္လုိက္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇဲြ ေသခါမွ ေလွ်ာ့မည္ ဟု ႀကဳံး၀ါးတတ္ေသာ မစၥတာ သိန္းစိန္က ငေပါေဂဟာရွိ လူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္ စည္းေ၀းတုိင္ပင္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က အႏွီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အစည္းအေ၀းတခု ေခၚယူခ့ဲသည္။ ကႀကီး ခေကြး ဂငယ္တုိ႔အနက္မွ ဋသံလ်င္းခ်ိတ္၊ ဍရင္ေကာက္၊ ဎေရမႈတ္ စသည့္ အသုံးနည္း ျမန္မာအကၡရာမ်ားကုိ delete လုပ္ရန္ ဟူသတည္း။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ညႊန္ၾကားခ့ဲသည္ဟု သတင္း ရရိွသည္။ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မႀကိဳက္သည့္ အကၡရာမ်ားကုိ အၿပီးတုိင္ အၿငိမ္းစားေပးရန္ အလုိ႔ငွာ ဥပေဒက့ဲသုိ႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔တခုကုိ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ဟူ၏။ ဤကား ငေပါေဂဟာမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လွ်ပ္တျပက္ပုံရိပ္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

အခန္း (၃)

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားစြာရိွသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ PM ဟု အခန္း (၁) တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ယ္မခ်ဲ႕လုိ။ လုိရင္း ေရးရပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ

Problem Maker
Problem Man

စသျဖင့္ အနက္ ဖြင့္ၾကေလသည္။ Postman ဟု ဘာသာျပန္သူမ်ားလည္း ရိွေလသည္။
တႏုိင္ငံ တပုဒ္ဆန္းဟု ဆုိပါက မွားအ့ံမထင္။

အခန္း (၄)
ဘေလာ့ဂ္ သရမ္းသူ ျမန္မာျပည္သားအခ်ဳိ႕ကလည္း အာဏာရွိ အစိုးရအဖဲြ႔ ႏွင့္ ဆင္တူေသာ ေဂဟာတခုတြင္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔၀င္မ်ား အသီးသီး ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ခန္႔အပ္ၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ေပါမ်ားလွေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားအတြက္ ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္တခု ေပၚေပါက္လာသည္။ လြန္ေလၿပီးေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းက ျဖစ္သည္။ ယင္း လက္ေဆာင္မွာ ၎တုိ႔အား အုပ္ထိန္းႏုိင္မည့္ ထက္ျမက္သည့္ အႀကီးအကဲတဦးကုိ ထုိက္ထုိက္ တန္တန္ ရရိွခ့ဲျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

အခန္း (၅)
အဆုိပါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) က သူ၏ ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွ ကုိရီးယားမင္းသမီး ဓာတ္ပုံကုိ ျဖဳတ္လုိက္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဘေလာ့ဂ္ဟု သိသာႏုိင္ေစမည့္ အျခားဓာတ္ပုံတခုျဖင့္ အစားထုိးလုိက္ေလသည္။
အစားထုိးလုိက္သည့္ ပုံမွာ ၀ံႀကီး (၀န္ႀကီး) တေကာင္ကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ ဓာတ္ပုံ ျဖစ္ေလသည္။ ။

မွတ္ခ်က္ -
ဤစာကုိ အမ်ားသူငါ ဖတ္ရွဳႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ဘေလာ့ဂ္ေပၚသုိ႔ တင္ရမည္။ နာယကႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး လ်ွဳိ႕၀ွက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စေနတနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားက ဤစာကုိ ကူးယူေဖာ္ျပလုိပါလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စာမူခ ေတာင္းယူၿပီးမွ ခြင့္ျပဳရမည္။ ။

Comments

Popular Posts