လႊတ္ေတာ္မွာ ျဂိဳလ္သားတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔မယ္ တ့ဲ


ရယ္ဖုိ႔ ျပဳံးဖုိ႔

ယမန္ေန႔က အစျပဳျပီး အင္တာနက္တြင္ ၀ုန္းခနဲ ေပၚလာေသာ NLD  ၀က္ဆုိက္ကုိ မိမိတုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္း လုံး၀၊ တကယ္လုံး၀ မဟုတ္ေၾကာင္း NLD က သတင္းဌာနမ်ားကုိ ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ NLD ကုိ ၂၄/၇ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ ရန္ကုန္မွ ေထာက္လွမ္းေရးတုိ ့က “ထုိ၀က္ဆုိက္ မည္သူလုပ္ထားေၾကာင္း” စုံစမ္းျပီး မိခင္ဌာနမ်ားသုိ ့ အစီရင္ခံၾကရေလသည္။

NLD ၏ ပူပူေနြးေနြး ၀က္ဆုိက္ကုိ ျဂိဳလ္သားမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖစ္သည္ ဟူ၏။

NLD ရုံးတြင္ ၀င္ထြက္ေနသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပးတဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ထုိသုိ ့ အစီရင္ခံၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသတင္းေပးသူက ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီး ပစၥည္းတခု သုိ႔မဟုတ္ တန္ခုိးႀကီးေသာ အရာတခု ျဖစ္မည္ဟုေတာ့ ေရးေတးေတး သေဘာေပါက္သည္။ သူက NLD ေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕ထံ ခ်ည္းကပ္ျပီး “က်ေနာ္တုိ႔ NLD က အင္တာနက္ထဲ ေရာက္ေနျပီလုိ႔ သိရတယ္။ အင္တာနက္ ဆုိတာကုိ ဘယ္သူလုပ္ေပးတာလဲ” ဟု လုိက္လံ ေမးျမန္းသည္။

“အင္တာနက္ကုိ ျဂိဳလ္သားေတြ လုပ္တာေပါ့” ဟု အားလုံးက ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျဖဆုိၾကသည္။

သတင္းေပးသူက တပ္ၾကပ္အဆင့္ရိွ ေထာက္လွမ္းေရးတဦးထံ ထုိသတင္း ေရာင္းစားလုိက္သည္။
ထုိေထာက္လွမ္းေရးက NLD ရုံးေရွ ့ရိွ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္တြင္ အစီရင္ခံစာ ေရးသားျပီး အထက္သုိ႔ တင္ျပလုိက္သည္။

သုိ႔
ဌာနမွဴး

NLD ၀က္ဆုိက္ကုိ ျဂိဳလ္သားမ်ား လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိ၏ သတင္းေပးက ေျပာသည္။ သူက သတင္းမွန္ ရရိွရန္ NLD ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦး၊ အလယ္အလတ္ ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦး၊ ရုံးအဖဲြ ့၀င္ ၂ ဦးကုိ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ သတင္းခုိင္လုံမႈအဆင့္ အနီေရာင္ ရိွသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
တပ္ၾကပ္ ေလေပါ
၁၅း၃၀

ထုိေရးသားခ်က္ကုိ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္တြင္ ေက်ာက္ခ်ေနၾကေသာ တျခားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ေတာင္းယူ ဖတ္ရွဳျပီး သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအသီးသီးသုိ႔ အစီရင္ခံစာ ဆင္တူေရာင္ကြဲ ေရးသား တင္ျပၾကသည္။

“၁၉၈၈ ခုနွစ္ NLD စတင္ ဖဲြ ့စည္းစဥ္ကပင္ ၀က္ဆုိက္ ျပဳလုပ္ေရးကုိ စီစဥ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ သုိ ့ေသာ္လည္း မိမိတုိ ့ တပ္မေတာ္အစုိးရက အဆက္မျပတ္ နိွပ္ကြပ္ထားသျဖင့္ ထုိအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခ့ဲရဟု သိရသည္။ ယခုအခါ ျဂိဳလ္သားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၀က္ဆုိက္ ေပၚေပါက္လာသည္” ဟု ေရးသား အစီရင္ခံသူလည္း ရိွသည္။

တျခားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကလည္း ျဂိဳလ္သားမ်ားကူညီသည္ ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ မူတည္ျပီး ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ ၾကံဖန္ေရးသားၾကသည္။

NLD ရုံးေရွ႕ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္မွ တက္လာသမွ် အစီရင္ခံစာအားလုံး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရိွသြားသည္။

ခ်ဳိကုပ္ဒူးႀကီးက ထုိသတင္းမ်ားကုိ ဖတ္ျပီး ယေန႔ အစျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္တခု ပုိ႔လုိက္သည္။

“လႊတ္ေတာ္မွာ ျဂိဳလ္သားတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔ပါ” ဟု ထုိညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေရးထားသည္။

NLD ႏွင့္ ျဂိဳလ္သားမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မိသည္ဟူေသာ သတင္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္သံရုံးသုိ႔လည္း ေရာက္သြားသည္။

ယေန႔ ေန႔ခင္း သံရုံးက ၀ါရွင္တန္သုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ ေၾကးနန္းစာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးထားေလသည္။

"INFO RHEHNSC/NSC WASHDC IMMEDIATE
SECRET RGN 000000034 Pyee Dog 56

အတုိက္အခံ ပါတီ NLD က ၀က္ဆုိက္တခု လုပ္လုိက္ရာ ယေန႔ စတင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ပင္ ဂယက္ ရုိက္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔က ထုိ၀က္ဆုိက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီတရပ္ ဖဲြ႔မည္ဟု ဆုိသည္။

မိမိတုိ႔၏ အဆက္အသြယ္မ်ား၏ အဆုိအရ ၀က္ဆုိက္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္သည္။ သူ၏ ေနအိမ္တြင္ အင္တာနက္ ရသည့္ေန ့မွ စျပီး လုပ္ကုိင္သည္။ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ လုပ္ကုိင္ရာ အိမ္အျပင္သုိ႔ မထြက္နုိင္သျဖင့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းဟု သတင္းလႊင့္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ေန႔စဥ္ ၀က္ဆုိက္ျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ကုိင္ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔၏ ေကာင္းမႈ အင္တာနက္က ျမန္နွဳန္း နိမ့္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရိွဟု သတင္း အတိအက် ရသည္။

မေအာင္ျမင္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ယခုအခါ NLD ၀က္ဆုိက္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ျဂိဳလ္သားမ်ား၏ အကူအညီရသည္ဟုပင္ ေျပာဆုိေနၾကသည္"

the end

Comments

blueskyforest said…
တကယ္ေတာ့ NLD ၀က္ဆိုုဒ္ကိုု အႏုုပညာရွင္ႏွစ္ဦး
ပူးေပါင္းတင္ဆက္ထားၾကတာပါ။ ေဟာလီး၀ုုဒ္က အန္ဂ်လီနာ ၿဂိဳလ္လီနဲ႔ ျမန္မာျပည္က အဆိုုေတာ္ သားေထြးတိုု႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္) ၿဂိဳလ္လီနဲ႔ သားေထြးကိုု မႀကိဳက္ၾကေသးပါ။
blueskyforest said…
အဆိုုေတာ္ သားစိုုးနဲ႔ သားေထြးကလည္း အမ်ိဳးမေတာ္ ၾကပါ။
MG said…
ေကာ္မီတီ ဖြ႕ဲျပီးျပီ ဆုိပါေတာ့ ဘယ္လုိမ်ားတုိက္ဖ်က္ၾကမယ္ထင္လဲဟင္..။ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ေတြးတတ္ ေရးတတ္တဲ့ ကုိဇာနည္ ေျဖၾကည့္ဥိးေနာ္..

Popular Posts