သမီးလည္း ေထာက္ခံပါတယ္ခ်င္


ဥေရာပလႊတ္ေတာ္မွာ ကေလးတေယာက္ မဲေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မဲကုိ ေရတြက္ျခင္း မျပဳပါဘူး တ့ဲ။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပင္သစ္နုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း Strasbourg ျမိဳ႕မွာရိွတ့ဲ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္မွာပါ။


Reuters ရဲ႕ ပုံစာမွာေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ Italy's Member of the European Parliament Licia Ronzulli, top center, takes part with her daughter in a voting session at the European Parliament in Strasbourg, France. လုိ႔ ေရးထားပါတယ္။

မိခင္ေတြ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ကေလးေခၚထားခြင့္ရိွရမယ္လုိ႔ ဥေရာပ ပါလီမန္က ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
ဒီအခြင့္အေရးကုိ
အျပည့္အ၀ အသုံးခ်သူကေတာ့ အီတလီနုိင္ငံက နုိင္ငံေရးသမား Licia Ronzulli ျဖစ္ပါတယ္။

သူက ဟုိတုန္းက သူနာျပဳ၊ ေနာက္ေတာ့ ေဆးရုံမွာ အရာရိွ၊ အခုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမား ျဖစ္ေနပါျပီ။


လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ကေလးက သူ႔အလုပ္ သူလုပ္ပါတယ္။ ဂူဂဲလ္မွာေတြ႔ရတ့ဲပုံေတြအရဆုိရင္ သူ႔အလုပ္က အိပ္မယ္၊ ေဆာ့မယ္၊ ေထာက္ခံမယ္၊ ကန္႔ကြက္မယ္ေပါ့။
ဂူဂဲလ္မွာ Licia Ronzulli ဓာတ္ပုံေတြကုိ ရွာေတာ့ အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

Licia Ronzulli က တခါတရံ သူ႔ကေလးကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေခၚလာတတ္တာပါ။
ကေလးထိန္း ခြင့္ယူတ့ဲအခါ၊ သူ႔ခင္ပြန္း မအားလပ္တ့ဲအခါမ်ဳိးမွာေပါ့။

သူ႔ကုိ ကမၻာတလႊားက အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပား၊ အထူးသျဖင့္ မိခင္အမ်ားအျပားက အားက်ေနၾကပါတယ္။

Comments

Anonymous said…
ကေလးေလးလည္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္းႀကီးလာၿပီပဲ

Popular Posts