စတစ္ကာ

အခုတေလာ NLD နဲ႔ဆုိင္တ့ဲ စတစ္ကာေတြ ပါးမွာကပ္တာ ေခတ္စားေနတယ္။
ဒီပုံေလးကုိ Time ရဲ႕ ဒီတပတ္ အေကာင္းဆုံးဓာတ္ပုံက႑ထဲမွာ ေတြ႔လုိ႔ ကူးခ့ဲလုိက္တယ္။
ဒီလ ၁၇ ရက္ ေဒၚစုရဲ႕ ဖ်ာပုံခရီးစဥ္မွာ စုိးသန္း၀င္း AFP ရုိက္ထားတ့ဲပုံလုိ႔ ဆုိတယ္။

Soe Than Win—AFP / Getty Images
Feb. 17, 2012. A child waits for the arrival of Myanmar democracy leader Aung San Suu Kyi in Pyar Pon, Myanmar.


Comments

Popular Posts