စုိစုိစြတ္စြတ္ မဲေဆာက္သုံးေယာက္တစီး

မေန႔ညက မဲေဆာက္ေရာက္တယ္။
မနက္ျဖန္ ခ်င္းမုိင္ ျပန္ပါမယ္။

မဲေဆာက္မွာ ေနမထက္ဘဲ မုိးရြာေနတာ တလ ၀န္းက်င္ ရိွျပီလုိ႔ ဆုိတယ္။
တခ်ဳိ႕လမ္းေတြ ေရေဖြးေဖြးနဲ႔။

လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္က မရိွေသးတ့ဲ လမ္းသစ္တခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔ရတယ္။
အဲဒါကလဲြလုိ႔ အေျပာင္းအလဲ သိပ္မေတြ႔ရသလုိပါပဲ။

မုိးတိတ္ခ်ိန္ ကားေပၚတက္အိပ္ေနတ့ဲ ၂ ေကာင္

ေတာ္ေသးျပီ။
ေနာက္မွ ဆက္ေရးမည္။Comments

Popular Posts