ေကအုိင္ေအ အမ်ဳိးသမီး စစ္သည္

ဘာရယ္လုိ႔မဟုတ္ပါဘူး
ခ်စ္စရာေကာင္းလုိ႔ တင္လုိက္တာ း)


မူရင္းက - http://www.irrawaddyblog.com/2011/06/kia_27.html

Comments

blueskyforest said…
ဟုုတ္ပ ဟုုတ္ပ စစ္ေတာင္ တိုုက္ခ်င္လာၿပီ။ :)

Popular Posts