ၾကက္ဆူပင္သမားတုိ႔အတြက္ ျပႆဒါးေန႔ၾကက္ဆူပင္ေတြ လုိက္ ခုတ္ေနျပီ ဆုိပဲ။ သတင္းေကာင္းေပါ့။
ဒီထက္ေကာင္းတ့ဲ သတင္းက ၾကက္ဆူပင္စုိက္ဖုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္သူေတြကုိ လုိက္ခုတ္တယ္ ဆုိတ့ဲ သတင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ း)

Comments

Popular Posts