ဆာေတး

ဆာေတးဆုိင္

"ခပ္ေသးေသး၊ ပါးပါး လုပ္ရတယ္။ ဒါမွ ျမတ္မွာ"

ဖလစ္ကာမွာ ေတြ႔တ့ဲပုံပါပဲ။
天煞烏龜

Comments

Kay said…
ကိုဂ်က္လီ ရု္ပေျာင္းသြားလိုက္တာ.. မွတ္ေတာင္ မမွတ္မိဘူး..
မေဟသီ ကိုလည္း ခု အခ်ိန္ၾကီး အရမ္း မခိုင္း နဲကေလ.. း)
Anonymous said…
ဖလစ္ကာနဲ႔ လုပ္စားေနတယ္..။

ေပါက္
Anonymous said…
အဆုိေတာ္ ဝုိင္ဝုိင္းက ရုပ္ဖ်က္ပီးေဈး ေရာင္းေနတာပါ

Popular Posts