a pack of visa?

ရန္ကုန္သံရုံးတခုက ထူးျခားတယ္
ဗီဇာကုိ ထုပ္ေပးမယ္ တ့ဲ။
ပလပ္စတစ္အိတ္နဲ႔ ထုပ္မွာလား
သတင္းစာစကၠဴနဲ႔ ထုပ္ေပးမွာလား မသိဘူး။


Comments

Popular Posts