ဗီဇာေလွ်ာက္မယ္


အက်ဥ္းသား ၆၅၁ လႊတ္မယ္လုိ႔ ဒီေန႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔က ေၾကညာတယ္။ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေလာက္ ပါမလား။ ပါရင္ေတာ့ ရန္ကုန္ျပန္ဖုိ႔ ဗီဇာေလွ်ာက္လုိက္အုံးမွပဲ။

Comments

Popular Posts