ငါ့ဘ၀ ငါသာသခင္

ဒီေန႔ ေၾကးမုံ သတင္းစာမွာ ထင္တယ္
စာအုပ္မိတ္ဆက္မွာ ပါတ့ဲ တအုပ္က ဒီဘေလာ့ နာမည္နဲ႔လည္း ဆင္တယ္၊ စိတ္၀င္စားစရာေတြလည္း ပါတယ္

တျခားစာအုပ္ေတြလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ ဖတ္လုိ႔ ေကာင္းမယ့္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကားဖုိ႔ေကာင္းမယ့္ပုံပါပဲ။

ေအာက္ဆုံးစာအုပ္မွာေတာ့ ဘာေတြ ေပါက္ကရ ေရးထားမလဲ မသိပါ း)

အဲဒီစာအုပ္စာေရးသူကုိေတာ့ မသိဘူး ထင္တာပဲ - နာမည္္ေတာင္ မၾကည့္မိ း)

အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေပါက္ကရ ေမးတတ္တယ္ ဆုိေတာ့ ေပါက္ကရေရးထားမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္ း)

Comments

Popular Posts