ဗီဇာေလွ်ာက္မယ္ - ၂

ျမန္မာျပည္ျပန္ဖုိ႔ ဗီဇာ ေလွ်ာက္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။
အစုိးရမင္းမ်ား သေဘာေတာ္ သိပ္ေကာင္းေနျပီ။

ဒီတခါ လႊတ္ေပးတာ အေရအတြက္လည္း မ်ားတယ္၊ ဟုိအမႈ ဒီအမႈေတြနဲ႔ ေရာမလႊတ္ဘူး။

(လူဆုိးေတြနဲ႔ ေရာမလႊတ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါ၊ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔တုိ႔၊ ဗုိလ္ေန၀င္းေျမးတုိ႔ ပါေနတာေၾကာင့္)

ဗီီဇာေလွ်ာက္မယ္။
NLD က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ၀င္ျပိဳင္မယ့္လူ လုိေနတယ္။ အခုလႊတ္လာသူေတြကုိ NLD က ညိွႏိႈင္းနုိင္တယ္။
က်ေနာ္ ျပန္ေရာက္ရင္လည္း လာညိွေနအုံးမယ္။ ၀င္ျပိဳင္စမ္းပါကြာ ဆုိျပီး)

အင္း - ျပန္မွပါပဲ း)

getty images photo

Comments

Popular Posts