တခါသုံးပစၥည္း

read more ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ တခ်ဳိ႔လူေတြ စိတ္ညစ္တ့ဲအခါ အသုံး၀င္မယ့္ပစၥည္းျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရမယ္။ ေစ်းေတာ့ ႀကီးမယ္။ ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ ဆုိေတာ့။ တခါသုံးပစၥည္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ေကာက္ရတ့ဲလူတေယာက္ရိွရင္လည္း အဲဒီလူအတြက္ ဒါဟာ တခါသုံးပဲ ျဖစ္ႏုိင္မယ္။ း) ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ သုံးတတ္မယ္ဆုိရင္ ေျပာပါတယ္။ ဘယ္မွာေရာင္းလဲ မသိပါ။ ကုိယ္တုိင္ စုံစမ္းၿပီး ၀ယ္ပါ။ ဒီထက္ပုိၿပီး မညႊန္းတတ္ပါ။ စိတ္ညစ္သူမ်ား သက္သက္သာသာ အဆင္ေျပပါေစ။
Comments

Moe Cho Thinn said…
အင္း..သြယ္၀ိုက္တဲ႔ လူသတ္မွဳ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနျပန္ပါၿပီ။

Popular Posts