ကုိယ္လည္း သူ႔ေနရာမွာဆုိ ယဥ္ေက်းႏုိင္ပါ့မလား


အသက္ ၄ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၄ ႏွစ္ေအာက္
အခမ့ဲ။

သုိ႔ေသာ္လည္း
၅ ႏွစ္ကေန ေသတ့ဲအထိ
တန္ဖုိးအျပည့္။

ခြ်င္းခ်က္မ်ား မရိွ။

ေမးခြန္းမထုတ္နဲ႔။


(ကဗ်ာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဆန္ဖရန္စစၥကုိမွာ ဒီမနက္ ဘတ္စ္ကားလက္မွတ္၀ယ္တုန္း ေတြ႔ရတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ပါ။ က်ဳပ္ကေလးအတြက္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးမယ္ထင္ပါရဲ႕ဆုိတ့ဲ မိဘေတြနဲ႔ ေန႔တုိင္း စကားေျပာေနရလုိ႔ ဒီလုိ ေရးထားတာျဖစ္မယ္။ လက္မွတ္ေရာင္းတ့ဲငနဲေတြ ေရးထားတာေလ။ ႐ုိင္းလုိက္တာ။ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းေရးရင္ ရပါလ်က္နဲ႔။)Comments

Moe Cho Thinn said…
ဘယ္သူကမ်ား ေသတဲ႔အထိ သူတို႔ ဘတ္စ္ကားကို စီးမွာပါလိမ္႔။

Popular Posts