nld under watch


သတင္းစာေန႔စဥ္ၾကည့္႐ႈပါ၊ သတင္းထူးပါရင္ ေျပာပါ တ့ဲ။ ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းမွာ ေအာ္ဖတ္ခ့ဲရဖူးတယ္ အဲသလုိ။ ေက်ာင္းစာကုိ ေက်ာင္းမွာပဲ ထားခ့ဲၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သတင္းစာကုိ ေန႔စဥ္မဟုတ္ေပမယ့္ လစဥ္ ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးတယ္ထင္တ့ဲ သတင္းတပုဒ္ကုိ ေ၀မွ်လုိက္ပါေၾကာင္း။

Comments

Popular Posts